REVELATION 12
DE NAMEN VAN GOD
Home Eindtijd Merkteken Namen Opname Verdrukking Contact NL EN FR
De namen van God
De Heer heeft via Elisabeth Elijah belangrijke informatie  gegeven over de namen waarmee Hij wil aangesproken worden.  Dat is in het bijzonder van belang voor de tijd van de grote  verdrukking die de kinderen Gods zullen meemaken die niet  klaar zijn op het moment dat de Heer komt om Zijn bruid op te  halen. Tijdens de grote verdrukking zal de antichrist zich  namelijk met wonderen en tekenen openbaren als de  wedergekomen “Jezus”. Wie dan nog “Jezus” aanroept, zal dan  in feite de antichrist aanroepen. De Heer waarschuwt met grote  nadruk dat Hij de gebeden die tijdens de grote verdrukking tot  “Jezus” gericht worden, niet meer zal kunnen verhoren. Om  door Hem verhoord te kunnen worden moet men Hem dan  aanroepen onder Zijn Hebreeuwse naam “Jahushua”. Er zijn  verschillende schrijfwijzen in omloop, maar in de naam van de  Zoon van God mag “Jah” (de naam van God de Vader), niet  ontbreken. De naam van God de Zoon Toen de engel Gabriël aan Maria de geboorte van de Messias  aankondigde, zei hij welke naam zij Hem moest geven (Lucas  1:31). In de Nederlandse vertaling luidt dit: “Gij zult Hem de  naam ‘Jezus’ geven.” De spelling “Jezus” is via de Griekse  weergave van de Hebreeuwse naam “Jahushua” in onze  Nederlandse vertaling gekomen. Het Grieks, de taal waarin het  Nieuwe Testament is geschreven, heeft namelijk niet de nodige  letters in zijn alfabet om die naam fonetisch exact te kunnen  weergeven. Het Grieks kent bijvoorbeeld geen “h” in het  midden van een woord en heeft geen letter om de klank  “sh” weer te geven. Ook heeft het Grieks een verbuiging van  naamwoorden die het Hebreeuws niet kent. Wellicht heeft ook  dit laatste invloed gehad op de spelling van de naam  “Jezus” (Grieks: Ièsous).  Het Latijn en de westerse vertalingen hebben de Griekse  spelling overgenomen (Iesus, Jesus, Jezus, Jésus, enz.), ook  daar waar de originele naam “Jahushua” fonetisch exact kan  worden weergegeven. Maria gaf haar Zoon de Hebreeuwse  naam “Jahushua”, zoals de engel gesproken had. De betekenis  van die naam, “Jah redt”, is in de meeste vertalingen niet meer  te herkennen. Verder is de benaming “Christus” afgeleid van de Griekse  vertaling (Christos) van het Hebreeuwse woord voor  “Gezalfde” (Mashiach). De Hebreeuwse naam voor “Jezus  (de) Christus” is dus “Jahushua ha Mashiach”.  De naam van God de Vader God heeft aan Mozes als Zijn naam bekend gemaakt: “Jahweh,  de God van uw voorvaders, de God van Abraham, de God van  Isaak en de God van Jacob”. En Hij heeft daarvan gezegd:“Dit  is Mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.” (Exodus 3:15) Het is dan ook niet naar Gods wil geweest dat de Joden de  naam “Jahweh” als het ware verbannen hebben uit hun lezing  van de Bijbel en uit hun spreken en bidden. God de Vader wil  aangeroepen worden onder Zijn naam Jahweh. De betekenis  van deze naam is: “Ik ben die Ik ben” (Exodus 3:14).  De naam van God de Heilige Geest De letterlijke vertaling van “de Heilige Geest” is in het  Hebreeuws “Ruach ha Kadosh”, maar de gangbare Hebreeuwse uitdrukking om de Heilige Geest aan te duiden is “Ruach ha  Kodesh”, wat letterlijk betekent “de Geest van Heiligheid”. Elisabeth Elijah heeft geopenbaard gekregen en aangetoond dat  de Heilige Geest een vrouwelijke persoonlijkheid is (profetieën  89 en 90). Op haar vraag naar de naam van de Heilige Geest,  maakte Deze Zich als volgt bekend: “Ik ben Mamma Shkhinah,  ik word genoemd ‘Wijsheid’ en in het Hebreeuws de ‘Ruach ha  Kodesh’ en Ik word ook genoemd ‘de Heilige Geest’... Ik ben  uw Heilige Moeder, Ik ben de enige Koningin van de hemel; er  is geen andere... Maria was Jahushua’s aardse moeder, maar  Ik ben Zijn Hemelse Moeder.”  Verder openbaart de Heilige Geest heel veel over Zichzelf en  over Haar plaats binnen de Drieëenheid. Zo zegt Zij: “Zoals  Jahweh de Vader van de eeuwen is, de Eeuwige, zo ben Ik de  Moeder van de eeuwen, de Eeuwige, en zo is Jahushua de  Eeuwige: Wij zijn de definitie van de Eeuwigheid.” Veel meer is te lezen in het boek van Elisabeth Elijah, getiteld  Secrets of the Holy Spirit. In dit boek vindt u ook de volledige  bewijsvoering dat de Heilige Geest eertijds als vrouwelijk werd  gezien en de verklaring hoe men ertoe gekomen is om haar  mannelijk te gaan zien.  Hier even kort: Het woord voor “geest” is in het Hebreeuws  vrouwelijk (ruach), terwijl het in het Latijn mannelijk is  (spiritus), in het Grieks onzijdig (pneuma) en in de meeste  moderne talen dan weer mannelijk. Via die vertalingen is men  ten onrechte de Heilige Geest als mannelijk gaan zien.  Het woord voor “wijsheid” is, zowel in het Hebreeuws als in  het Latijn, het Grieks, en in de meeste moderne talen  vrouwelijk, en de Wijsheid van o.a. Spreuken 1 en 8 wordt  algemeen als een vrouwelijke persoonlijkheid gezien, maar Zij  werd gaandeweg niet meer geïdentificeerd met de Heilige  Geest.
Namen