REVELATION 12
DE GROTE VERDRUKKING
Home Eindtijd Merkteken Namen Opname Verdrukking Contact NL EN FR
De grote verdrukking
 
De tijd dat de antichrist, die de zoon van satan is, op aarde zal  regeren, zal de gruwelijkste tijd zijn die er ooit geweest is en er  ooit nog zal komen.  De gehoorzame kinderen Gods die klaar zullen zijn bij  Jahushua’s komst, zullen die gruwelijkste aller tijden niet  hoeven mee te maken, omdat Jahushua Zijn leven voor hen  gegeven heeft. Toch zullen er miljoenen kinderen Gods zijn die,  omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen om de Bruid van  Jahushua te zijn, geheel of gedeeltelijk de grote verdrukking  zullen moeten meemaken. Hun ogen zullen gedwongen worden  om de horror te zien, maar ze moeten beseffen dat Jahweh’s  toorn niet tegen hen gericht is, maar tegen Jahweh’s vijanden.  Menigten zullen gemarteld worden, maar ze zullen de vrede  van Jahweh hebben. Hij zal met hen zijn. Zij zullen niet de  bruid, maar de geliefde en de geëerde gasten zijn bij de bruiloft  van het Lam. De antichrist zal ieder verplichten om hem en zijn beeld te  aanbidden en zijn merkteken te ontvangen. Diegenen die dit  niet zullen doen, zullen een moeilijke tijd meemaken, want zij  zullen niet kunnen kopen of verkopen. Diegenen die dat wel  zullen doen, zullen zichzelf bestemmen voor de poel die eeuwig  brandt van vuur en zwavel. Diegenen die weigeren het teken van het beest aan te nemen,  zullen, om te kunnen overleven, geheel uit geloof moeten leven.  De Heer zal hun gebeden om bescherming en voorziening in  die tijd verhoren, maar alleen als ze Hem aanroepen onder Zijn  Hebreeuwse naam “Jahushua”, want de naam “Jezus” zal dan  de naam zijn van de antichrist. Velen zullen dan de korte pijn  van onthoofding verkiezen boven het moeilijke leven uit geloof,  en zich op die manier onttrekken aan het bevel om het beest en  zijn beeld te aanbidden. Zo gaan ze alsnog naar de hemel.  Omdat ze hun leven voor Jahushua zullen hebben gegeven en  gereinigd zullen zijn door Zijn bloed, zullen ze als de geliefde  en geëerde gasten het bruiloftsmaal van het Lam meemaken.   Zoals in de tijd van Hosea, gaat het volk vandaag ten onder door  het gebrek aan kennis. God voorziet in deze cruciale tijd van  beslissing en oordeel in de bijzondere openbaringen die ieder  nodig heeft om zowel geestelijk als lichamelijk te kunnen  overleven. Het is ieders verantwoordelijkheid daar kennis van  te nemen. In het bijzonder verwijs ik hier naar de profetieën van  Elisabeth Elijah. Ze zijn te vinden op www.almightywind.com.  Wie niet ziet dat deze openbaringen door God in Zijn liefde  gegeven zijn om Zijn kinderen te waarschuwen en te redden, is  geestelijk blind. En wie ze niet ernstig neemt en doet wat God  daarin vraagt, is verantwoordelijk voor zijn eigen ondergang. 
Verdrukking